ΦΑΛΗΡΑΚΙ

Από 01/11/2018 Εώς 05/11/2018
Από Ρόδο Από Φαληράκι
06:30 07:00
07:30 08:00
08:30 09:00
09:30 10:00
10:30 11:00
11:30* 12:00
12:00 12:30
13:00 13:30
14:00 14:30

* ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΗΣ

*DOES NOT EXIST ON SATURDAY & SUNDAY