ΠΟΛΕΩΣ 41

ΣΑΒΒΑΤΟ 07:10,09:30,11:30 (ΠΟΛ-3-), 13:30 16:30 (ΠΟΛ-3), 18:30 (ΠΟΛ -3-), 21:30 (ΠΟΛ- 3-) ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΕΩΣ – 3 07:30, 09:30, 13:30, 16:30, 18:30, 21:30 Λεωφόρο Καλλιθέας