ΚΑΡΤΕΣ

Απεριορίστων Διαδρομών

Οδηγίες
blue karta
Κάρτες
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΠΟ ΡΟΔΟ ΕΩΣΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΠΟ ΡΟΔΟ ΕΩΣΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟΡΟΔΟΣΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ
ΙΞΙΑ ΙΑΛΥΣΟ80 €40 €ΚΟΣΚΙΝΟΥ - EUROMEDICA60 €30 €ΡΟΔΟΣ (ΜΟΝΟ ΠΟΛΗ)50 €25 €
ΚΡΕΜΑΣΤΗ80 €40 €ΦΑΛΗΡΑΚΙ80 €40 €
ΠΑΣΤΙΔΑ - ΜΑΡΙΤΣΑ80 €40 €
ΔΑΜΑΤΡΙΑ90 €45 €
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ80 €40 €
ΘΕΟΛΟΓΟΣ90 €45 €
ΣΟΡΩΝΗ120 €60 €
ΦΑΝΕΣ120 €60 €
ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ120 €60 €
ΣΑΛΑΚΟΣ120 €60 €
ΑΠΟΛΛΩΝΑ120 €60 €
ΕΜΠΩΝΑ120 €60 €
ΚΡΗΤΗΝΙΑ120 €60 €