ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 26/05/20

5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 20PROC006764039

Posted in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 26/05/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ( ΦΡΕΟΝ) ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣ ΡΟΔΑ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΡΕΟΝ

Posted in ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ( ΦΡΕΟΝ) ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣ ΡΟΔΑ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΣ ΡΟΔΑ

Posted in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΣ ΡΟΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣ ΡΟΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Posted in ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣ ΡΟΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΣ ΡΟΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Posted in ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΣ ΡΟΔΑ

 

 

Translate »