ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ»

Δ.Ε.Σ ΡΟΔΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/04/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ για επιβατικο κοινο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ για επιβατικο κοινο ΠΟΛΕΩΣ