ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πατήστε τα links παρακάτω για να κατεβάσετε τα αρχεία.

Τελική Ανακοίνωση ΣΟΧ 1-2017

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

Παράρτημα γλωσσομάθειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017