ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο Πρόεδρος του Διοικηηικού συμβουλίου της κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΣ ΡΟΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: Τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την παραχώρηση υπηρεσιών