Μεγάλο Σάββατο 15 Απριλίου 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Π ρ ο ς
Το Επιβατικό Κοινό
Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι το Μεγάλο Σάββατο 15 Απριλίου 2017
το δρομολόγιο AEΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ θα εκτελεστεί
στης 21:00 αντί στης 22:30 και το δρομολόγιο ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ
θα εκτελεστεί 21:45 αντί στης 22:00.
Παρακαλείται το επιβατικό κοινό να δείξει
κατανόηση.
Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο
Καλή Ανάσταση
και
Καλό Πάσχα