ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΟΔΑ, διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «αγορά και τοποθέτηση στεγάστρων με ενσωματωμένες ηλεκτρονικές πινακίδες της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ (κωδ. 7221)», έτους 2017, ενδεικτικού προϋπολογισμού 71.424,00 ευρώ με ΦΠΑ. Τα προς προμήθεια υλικά είναι εν περιλήψει: αγορά και τοποθέτηση στεγάστρων με ενσωματωμένες ηλεκτρονικές πινακίδες της
Επιχείρησης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την Πέμπτη 01/06/2017 και ώρα 11.00 το πρωί (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης
Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, Αγίου Ιωάννου 54. Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Στον προκείμενο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη, τη μελέτη του διαγωνισμού και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, Αγίου Ιωάννου 54, στο τηλέφωνο 22410-36360 και φαξ 22410-27462 στην κ. Αθηνά Παπαγιάννη ή στον κ. Φώτη Καραμανώλη. Ο ΦΠΑ βαραίνει τη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, ενώ
ο προμηθευτής υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, και τα έξοδα δημοσίευσης. Η περίληψη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης μας και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης από σήμερα έως και την Πέμπτη 01/06/2016.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ