ΠΟΛΕΩΣ 2

ΩΡΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
Οδηγίες
Κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε μία στάση. Πατώντας πάνω στον αριθμό έχετε την δυνατότητα να δείτε σε πιό σημείο του νησιού βρίσκεται η στάση, επίσης και κάποιες πληροφορίες.
Translate »