ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς το Επιβατικό Κοινό

Σας γνωρίζουμε ότι από 31 Οκτωβρίου 2016 το τελευταίο δρομολόγιο του Πόλεως -6- θα εκτελείται 21:30.