Πινακες κατάταξης ΣΟΧ 2-2018 της ΔΕΣ ΡΟΔΑ

Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο πίνακας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ»
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1-2018 ΡΟΔΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 17/08/2017

Λόγω τεχνικού προβλήματος στην ιστοσελίδα μας, δεν μπορούσαμε να ανανεώσουμε τα δρομολόγια

Σήμερα ανακοινώνουμε τα δρομολόγια. Δείτε παρακάτω

Για δρομολόγια από Ρόδο Δευτέρα εώς Σάββατο δείτε εδώ

Για δρομολόγια προς Ροδο Δευτέρα εώς Σάββατο δείτε εδώ

Για δρομολόγια από Ρόδο Κυριακής δείτε εδώ

Για δρομολόγια προς Ρόδο Κυριακής δείτε εδώ

Για Φαληράκι δείτε εδώ

Για δρομολόγια Τουριστικού Τρένου δείτε εδώ